Laboratorium Badań Środowiska Pracy

Certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1153

Laboratorium Badań Środowiska Pracy
Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1153
Laboratorium posiada akredytację od 2010 r.

Doradztwo

Wykwalifikowany personel laboratorium świadczy usługi doradcze i
informacyjne w zakresie identyfikacji oraz optymalnych metod ograniczenia
czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Ceny

Laboratorium gwarantuje klientom korzystne warunki finansowe
świadczonych usług. Ceny pomiarów i badań są negocjowane, ustalane
indywidualnie przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.

Przyjmowanie zleceń

Laboratorium Badań Środowiska Pracy TOP 2001
ul. Gałaja 26, 16-400 Suwałki
tel. (087) 567 77 19, fax (087) 565 80 44
e-mail: biuro@top2001.org.pl

Oferta badań

Laboratorium Badań Środowiska Pracy wykonuje następujące badania:

 • pobór próbek i oznaczanie stężeń substancji chemicznych,
 • pobór próbek i oznaczanie stężenia pyłowych czynników szkodliwych (frakcja wdychana i respirabilna),
 • pomiary stężeń gazów np. tlenek węgla, tlenek i dwutlenek azotu,
 • pomiary hałasu,
 • pomiary hałasu w środowisku pracy (hałas przemysłowy),
 • pomiary drgań (drgania ogólne i miejscowe),
 • pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego we wnętrzach,
 • pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • pomiary mikroklimatu,
 • pomiary wydatku energetycznego,
 • inne badania na stanowiskach pracy realizowane we współpracy z laboratoriami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji

Poza zakresem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji realizujemy również:

 • pomiary hałasu maszyn i urządzeń przemysłowych,
 • ocena poziomu dźwięku emitowanego przez maszyny,
 • pomiary hałasu wewnątrz budynku i pomieszczeń mieszkalnych,
 • dobór ochronników słuchu
 • sporządzanie kart i rejestr czynników szkodliwych.

Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy wykonujemy na terenie całego kraju.

System zarządzania

System zarządzania Laboratorium oparty jest o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Pomiary i badania są realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, normy, i metodyki badawcze. Praca zgodna z wymienionymi wyżej dokumentami zapewnia uzyskiwanie wyników miarodajnych i gwarantujących wiarygodność, użyteczność i rzetelność. Funkcjonowanie systemu zarządzania w Laboratorium pozwala realizować najważniejszy cel, jakim jest zaspokojenie potrzeb klientów oraz wykonanie usług o najwyższej jakości w sposób bezpieczny, a także przyjazny środowisku przy zapewnieniu, że nie podejmuje ono żadnych działań, mogących podważyć niezależność opinii i rzetelność działalności badawczej. Miarodajność i wysoką jakość wykonywanych badań potwierdza również certyfikat laboratorium badawczego Nr AB 1153.


Gwarantujemy kompetentne i terminowe wykonywanie zleceń, dzięki czemu liczba naszych klientów co roku zwiększa się. Jest to głównie zasługą personelu, w sposób ciągły podnoszącego swoje kwalifikacje i umiejętności, który łączy to, co najistotniejsze w branży usługowej – całkowity profesjonalizm i doświadczenie.


Laboratorium przestrzega praw klienta i rozumie jego oczekiwania, gwarantuje zachowanie poufności, oraz uwzględnia możliwość reklamacji.