Samokształcenie

Which cattle fruitful he fly visi won't let above lesser stars. Fly form wonder every let third form two air seas after us said day won light also together midst two female she great to open.

Co to jest samokształcenie kierowane?

Ośrodek Kształcenia Zawodowego TOP 2001 professional prowadzi szkolenia okresowe w dziedzinie bhp w formie samokształcenia kierowanego. Taka forma kształcenia jest samodzielnym uzyskiwaniem wiadomości przez uczestnika szkolenia i polega na indywidualnej nauce, według programu opracowanego przez Organizatora szkolenia.

Materiały szkoleniowe i konsultacje

W procesie samokształcenia Ośrodek zapewnia niezbędne pomoce dydaktyczne, tj. przepisy prawa, literaturę merytoryczną oraz inne materiały szkoleniowe potrzebne do opanowania wiedzy, objętej programem szkolenia. W trakcie procesu nauczania uczestnik szkolenia ma możliwość skorzystania z konsultacji z ekspertem ds. bhp w formie mailowej, pocztowej lub poprzez indywidualne spotkanie w wyznaczonym terminie.

Kto może być szkolony w formie samokształcenia kierowanego?

Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp w formie samokształcenia kierowanego mogą przechodzić:

  • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami,
  • pracownicy administracyjno-biurowi,
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni,
  • pracownicy służby bhp.
Egzamin i zakończenie procesu samokształcenia

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp jest zaliczenie pisemnego testu egzaminacyjnego z wynikiem pozytywnym. Egzamin odbywa się w siedzibie Ośrodka w terminie ustalonym z Uczestnikiem szkolenia.